За нас

Za_nasФирмата се занимава с производство и търговия с мебели и дограма за вътрешен и външен пазар. Разполага с добре развита мрежа от магазини в София и Варна и собствени заводи за производство на мебели в град Елин Пелин с. Баня, община Разлог. Във всеки град фирмата разполага с екип от мениджъри, проектанти и монтажници, които напълно обслужват клиента от проектирането до производството, доставката и монтажа.

СТИЛ-М винаги се стреми да представя своите клиенти проекти с уникален дизайн, висококачествени мебели и последващо обслужване – доставка, монтаж, гаранционен и следпродажбен сервиз.

  

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

На 13.10.2021 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.089-2446-C01 между „Стил – М 1“ ООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Проектът е на обща стойност 50 000 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и се финансира изцяло от Европейския съюз чрез ЕФРР.

Кратко описание на проекта: Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цели на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

  

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

На 30.09.2020г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-27362-С01 между СТИЛ – М 1 ООД и Министерство на икономикатаза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.европейско и 1 500лв. национално съфинансиране.