Десислава Василева

0886309899
desislava.vasileva@stil-m.com

Работен опит:
От октомври 2001 г. Работи в стил “М1” ООД като дизайнер на мебели.
От март 1999 г. до октомври 2001 г. Работил в “Бърлекс” ООД – Варна, като дизайнер на мебели.
От март 1995 г. до юли 1998 г. Работи в “Гюни” ООД – Търговище, като уред за консултантски услуги.
От септември 1994 г. до март 1995 г. Работи в “Стрем” ООД – Търговище, като младши дизайнер. Области на дейност Строителство и архитектура.

Педагогика:
През 2002 г. завършва Варненски икономически университет със специалност “Маркетинг и мениджмънт”.
От 1990 г. до 1994 г. учи в специалност “Строителство и архитектура” в Търговище.