На 20.11.2023 г. започна изпълнението на договор BG-RRP-3.006-0284, сключен между  СТИЛ – М 1 ООД и Министерство на иновациите и растежа, по процедура “ Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията ”.

Проектът се реализира с финансова подкрепа по Механизъма за възстановяване и устойчивост.

Кратко описание на проекта: Изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност на съоръжението (инверторна (AC) мощност) 60kW

Цели на проекта:

Насърчаване на прехода на предприятие от частния сектор към екосъобразна дейност чрез изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия.

Ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на малко предприятие.

 

Обща стойност на проекта: 170 800 лв., от които 85 400 лв. европейско финансиране.

 

Вашият коментар

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*